پیکاپ سینگل کویل سفارشی فندر مدل 50s Strat pickups

معرفی محصول جزئیات محصول سازگاری با گیتار الکتریک سایر مشخصات ۳ عدد پیکاب سینگل کویل فندر (Neck, Middle, bridge)

معرفی محصول

جزئیات محصول

سازگاری با

گیتار الکتریک

سایر مشخصات

۳ عدد پیکاب سینگل کویل فندر (Neck, Middle, bridge)

کالا های مرتبط